Władze Stowarzyszenia na kadencję 2016-2020 r.

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Malakologów Polskich w dn. 14.10.2016 r. dokonano wyboru Zarządu SMP na lata 2016-2020.


Zarząd

Prezes: Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska (UMK Toruń)

Wiceprezes: Dr Tomasz Kałuski (IOR PIB Poznań)

Skarbnik: Dr hab. Jarosław Kobak (UMK Toruń)

Sekretarz: Dr Anna Cichy (UMK Toruń)

Członek Zarządu: Dr hab. Anna Nowakowska (UMK Toruń)


Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Lesicki (UAM Poznań)

Dr Joanna R. Pieńkowska (UAM Poznań)

Dr Monika Jaskulska (IOR PIB Poznań)


Sąd Koleżeński

Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski (UPH Siedlce)

Dr Tomasz Maltz (MP UWr Wrocław)

Dr Małgorzata Proćków (MP UWr Wrocław)


Komisja ds. Nagród

Prof. dr hab. Witold P. Alexandrowicz (AGH Kraków)

Dr hab. Małgorzata Ożgo (UKW Bydgoszcz)

Mgr Jarosław J. Maćkiewicz